Tổng công ty Năng lượng nguyên tử quốc gia “ROSATOM” là một trong những nhà tiên phong trên thị trường thế giới về công nghệ hạt nhân. Công ty có nhiều lợi thế để cạnh tranh, một trong những lợi thế quan trọng nhất là việc sở hữu một chu trình nhiên liệu hạt nhân hoàn chỉnh.

“ROSATOM” kết hợp các công ty tham gia vào mọi liên kết của chuỗi công nghệ, như khai thác và làm giàu urani, sản xuất nhiên liệu hạt nhân, sản xuất thiết bị và kỹ thuật, vận hành các nhà máy điện hạt nhân và công nghệ xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng và chất thải hạt nhân.

Hiện nay, tập đoàn "ROSATOM" bao gồm hơn 300 doanh nghiệp và tổ chức, nhân sự lên tới 250.000 người.

Lợi thế cạnh tranh của “ROSATOMA” là những công nghệ, cơ sở sản xuất, nhân viên có trình độ cao, sự ổn định về tài chính và hơn 70 năm kinh nghiệm và chuyên môn.