Có trụ sở đặt tại Singapore và chi nhánh tại Seoul, ROSATOM Đông Nam Á và Hàn Quốc là văn phòng đại diện của Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia ROSATOM trong khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc.

Văn phòng là một công ty thành viên trong mạng lưới quốc tế rộng lớn của tập đoàn ROSATOM. Các văn phòng đại diện của tập đoàn ROSATOM đều do Mạng lưới quốc tế Rusatom (gọi tắt là RAIN) điều hành.