Văn phòng ROSATOM khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc được thành lập vào năm 2014 nhằm đại diện cho tập đoàn ROSATOM trong khu vực này cũng như thúc đẩy việc cung cấp các sản phẩm và công nghệ của tập đoàn. ROSATOM đã trở thành một đối tác đáng tin cậy của nhiều quốc gia châu Á trong nhiều thập kỷ, và Tập đoàn dự định sẽ tiếp tục tăng cường và phát triển các mối quan hệ đối tác này.

Chúng tôi tin rằng năng lượng hạt nhân là một giải pháp cần thiết cho nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của các nước ASEAN và Hàn Quốc do đây là nguồn năng lượng không phát thải cácbon và có giá trị kinh tế. Trong lĩnh vực điện hạt nhân, tập đoàn ROSATOM cung cấp cho khách hàng gói giải pháp tích hợp trong đó bao gồm việc xây dựng và phát triển năng lượng hạt nhân, tạo việc làm cũng như mang lại nhiều lợi ích kinh tế-xã hội khác.

Ngày nay, công nghệ hạt nhân được coi là một giải pháp hiệu quả giải quyết các thách thức mà nhân loại đang phải đối mặt trong các lĩnh vực như y học, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, an ninh,...