Tập đoàn ROSATOM luôn coi Đông Nam Á là một trong các khu vực tiềm năng nhất trên thế giới về phát triển năng lượng hạt nhân. Chúng tôi tự hào là nhà thầu đầu tiên cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong khu vực Đông Nam Á – nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam. Công nghệ hạt nhân có thể mang lại các đóng góp lớn cho sự phát triển bền vững của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Đối với các đối tác ở các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, chúng tôi cung cấp các giải pháp trong các lĩnh vực như lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, y học hạt nhân, công nghệ bức xạ, nhiệt điện và thủy điện,... Tập đoàn ROSATOM có truyền thống hỗ trợ các sáng kiến giáo dục và nâng cao nhận thức trong khu vực, thúc đẩy sự hiểu biết về công nghệ hạt nhân hiện đại cũng như đóng góp của công nghệ hạt nhân hiện đại cho xã hội.

Chúng tôi rất tự hào về mối quan hệ hợp tác lâu dài và thành công với các doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển chu trình nhiên liệu hạt nhân.