Tập đoàn ROSATOM hân hạnh cung cấp cho các đối tác ở châu Á các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ sau:

Phát triển nhà máy điện hạt nhân: ROSATOM cung cấp cho khách hàng đề xuất tích hợp bao gồm thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì nhà máy điện hạt nhân. Thế hệ lò phản ứng 3+ với thiết kế VVER tạo ra công suất 1000 - 1200 MW. Các mô hình hợp tác hiện có như EPC hoặc BOO. Đồng thời tập đoàn cũng đưa ra các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực và quan hệ công chúng.

Cung cấp chu trình nhiên liệu hạt nhân: Tập đoàn cung cấp chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín cho nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

Nghiên cứu và phát triển năng lượng hạt nhân: Thiết kế, cung cấp, bảo trì và phá dỡ các lò phản ứng thử nghiệm và nghiên cứu. Cung cấp các thiết bị cho phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển năng lượng hạt nhân.

Y học hạt nhân: Sản xuất và cung cấp các thiết bị xạ trị. Cung cấp các vật liệu carbon cho y học.

Công nghệ bức xạ: Cung cấp các giải pháp chiếu xạ đối với nông nghiệp và xử lý chất thải.

Vật liệu và sản phẩm mới: Cung cấp các vật liệu từ cácbon và graphite cho các ngành công nghiệp. Cung cấp zirconium, lithium và đất hiếm kim loại, các vật liệu và dây điện siêu dẫn.