Hệ thống mua sắm của tập đoàn ROSATOM

Tập đoàn ROSATOM cam kết triển khai một hệ thống mua sắm rõ ràng và minh bạch dựa trên sáu nguyên tắc: tuân thủ các quy định pháp luật, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, mang lại hiệu quả chi phí, có tính minh bạch và tuân thủ các quy định về phòng chống tham nhũng.

Hoạt động mua sắm trực tuyến được thực hiện trên một trong ba sàn thương mại điện tử là đối tác chính thức của ROSATOM: Fabricant, B2B-Center, và Roseltorg.

Thông tin về hoạt động mua sắm của ROSATOM:

- Tất cả 380 công ty của tập đoàn ROSATOM đều tuân thủ theo các quy định chung

- 99% hoạt động mua sắm là mua sắm trực tuyến

- Hàng năm tập đoàn ROSATOM hợp tác với 24.000 nhà cung cấp

Chính sách mua sắm của tập đoàn ROSATOM tuân thủ các nguyên tắc và quy tắc giao dịch quốc tế, dựa trên quá trình đấu thầu cạnh tranh công khai theo các quy định hiện hành của Liên bang Nga.

Kiểm soát và khiếu nại

Tập đoàn ROSATOM đã thiết lập hệ thống kiểm soát và khiếu nại hiệu quả bao gồm các Ủy ban định giá trung ương và Văn Phòng Ủy ban định giá. Tổ chức, cá nhân tham gia mua sắm có thể nộp đơn khiếu nại đối với bên mời thầu hay khách hàng nếu xảy ra các vi phạm. Quá trình mua sắm sẽ bị đình chỉ nếu có bất kỳ khiếu nại nào. Nếu đơn khiếu nại được thẩm tra là phản ánh đúng, bên mời thầu phải tiến hành khắc phục các hành vi vi phạm.

Việc tố cáo tham nhũng được tiếp nhận qua số điện thoại đường dây nóng của ROSATOM: 8-800-100-07-07 hoặc qua e-mail: 0707@ROSATOM.ru . Các hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức buộc thôi việc hoặc chuyển giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền.

Tất cả các doanh nghiệp đều có thể tham gia hệ thống mua sắm của tập đoàn ROSATOM!