Hệ thống mua sắm ROSATOM có một số tính năng cụ thể được mô tả trên trang web cho các đơn đặt hàng hóa và dịch vụ cũng như cho các hoạt động trong ngành công nghiệp hạt nhân (chỉ có tiếng Nga tại www.zakupki.rosatom.ru ).

Các tổ chức mua sắm quy mô lớn: Công ty cổ phần "Atomkomplekt" (ở Moscow)
"Atomkomplekt" - một công ty con ROSATOM - là đơn vị mua sắm được ủy quyền với tổng kinh phí khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu cho các công ty con của tập đoàn ROSATOM và hơn 150 nghìn đô la Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu của trụ sở tập đoàn ROSATOM.

SC "Cục mua sắm tổng hợp" (DCP) có trụ sở tại Moscow
"Cục mua sắm tổng hợp": Là một công ty con của tập ROSATOM, phụ trách các đơn đặt hàng tổng hợp cho các thiết bị nhà máy điện hạt nhân với chu kỳ sản xuất dài, đồng thời cũng phụ trách các hạng mục mua sắm tập trung khác.


Địa chỉ:

20 Collery Quay #09-05, Singapore 049319


Fax:

65 6225 8701


Tel: +65 6225 9121
E-mail: office@rosatom.com.sg

© 2008–2018Tất cả quyền được bảo lưu. ROSATOM Asia Pte Ltd