Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được giao dịch mua sắm phải phù hợp với các tiêu chuẩn mua sắm (Chính sách mua sắm) và được áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp ở Nga và nước ngoài. Hoạt động mua sắm của tập đoàn ROSATOM được dựa trên một quy trình công khai, cạnh tranh và tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy định của Liên bang Nga, đảm bảo tính minh bạch trong lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ có chất lượng, giá cả cạnh tranh và kịp thời.

Rosatom_Supplier_Brochure pdf, 6.44 Мб