Thông tin về hệ thống mua sắm của tập đoàn ROSATOM

Tập đoàn ROSATOM cung cấp một số loại phương thức mà qua đó các nhà cung cấp có thể giới thiệu thông tin về một số hoạt động mua sắm hạt nhân đặc thù. Để biết thêm thông tin, tham khảo theo các liên kết dưới đây:

- ATOMEX, Diễn đàn quốc tế các nhà cung cấp hạt nhân: http://www.atomeks.ru

- Tập huấn cho các nhà cung cấp tại Học viện của tập đoàn ROSATOM :
http://www.rosatom-academy.org

- Chương trình đào tạo từ xa (bằng tiếng Nga)

Để trở thành một nhà cung cấp hạt nhân http://www.rosatom.ru/kspao/index.html