Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (ROSATOM) là tập đoàn hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp hạt nhân. Tập đoàn ROSATOM là tập đoàn có thế mạnh cạnh tranh cao, sở hữu nguồn lực lớn ở tất cả các quy trình trong chu trình nhiên liệu hạt nhân.

Tập đoàn ROSATOM bao gồm các công ty thành viên phụ trách tất cả các giai đoạn của dây chuyền công nghệ, từ các công ty khai thác mỏ và làm giàu uranium, công ty sản xuất nhiên liệu hạt nhân, công ty sản xuất thiết bị và kỹ thuật, công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân, công ty xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và chất thải hạt nhân.

Tính đến năm 2016, tập đoàn ROSATOM bao gồm hơn 380 công ty thành viên và tổ chức với tổng số nhân lực trên 250 nghìn người.

Thế mạnh cạnh tranh của tập đoàn ROSATOM có thể kể đến như tính an toàn tối ưu, công nghệ vượt trội đã qua kiểm chứng, cơ sở hạ tầng lớn, nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lực tài chính dồi dào, đặc biệt là 70 năm kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

 

en_map.jpg