ROSATOM boost với sự tham gia của đại diện ROSATOM và các diễn giả